Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Rì ÉFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 27 Deviations 183 Comments 1,442 Pageviews
×

Newest Deviations

HBD Suga :iconriekamineko2004:Riekamineko2004 2 0 172602 :iconriekamineko2004:Riekamineko2004 0 0 171102 :iconriekamineko2004:Riekamineko2004 0 5 160101 :iconriekamineko2004:Riekamineko2004 1 0 160412 :iconriekamineko2004:Riekamineko2004 1 0 160312 :iconriekamineko2004:Riekamineko2004 0 0 161311 :iconriekamineko2004:Riekamineko2004 0 0 161011 :iconriekamineko2004:Riekamineko2004 0 0 162910 :iconriekamineko2004:Riekamineko2004 4 0 Taeyang quotes - 161510 :iconriekamineko2004:Riekamineko2004 0 0 160910 :iconriekamineko2004:Riekamineko2004 1 0 Mikucchan - ls 1 Mary class :iconriekamineko2004:Riekamineko2004 4 2 HPBD Kap :iconriekamineko2004:Riekamineko2004 2 4 Tsurumaru Quotes #1 :iconriekamineko2004:Riekamineko2004 0 0 Happy Birthday Ide =)) 22.2.16 :iconriekamineko2004:Riekamineko2004 1 0 Quotes Taroutachi #1 :iconriekamineko2004:Riekamineko2004 0 1

Favourites

[PROJECT//THESUMMERISCOMING] :iconjustblackssi:justblackssi 8 0 Texture Pack #19 - Harvest :iconravenorlov:RavenOrlov 556 71 Texture Pack #21 - Desert Sand :iconravenorlov:RavenOrlov 754 86 Smokey Icon Textures Pack (100 Watchers) :iconxcrusnik:xcrusnik 150 26 Green Grunge Icon Textures :iconnew-americana:new-americana 62 6 50 Watchers Pack :iconnew-americana:new-americana 292 36 PACK01-TEXTURES :iconcrystallanxi:Crystallanxi 628 214 Texture#7 - By Yang :iconyangyanggg:Yangyanggg 140 98 Textures pack #2 By vul3m3 :iconvul3m3:vul3m3 274 115 #02 Texture Pack by Bai :iconsiguo:Siguo 380 135 Textures pack #1 by vul3m3 :iconvul3m3:vul3m3 553 153 Abbysidian's 1.5K Watchers Pack :iconabbysidian:Abbysidian 297 63 20170204-BTS-You Never Walk Alone :iconchen-ye:Chen-Ye 60 13 1K watchers pack :icontuschen:tuschen 209 78 Revenge Styles :iconevey-v:Evey-V 500 92 +DEGRADADOS: |Bang Bang| :iconcami-curles-editions:CAMI-CURLES-EDITIONS 151 13

Groups

Activity


HBD Suga
HBD Daegu <3  Huhu đừng có trông chờ gì ở con bèo như mình hết á =))))))))))
credit: CrystallanxiYangyangggvul3m3Evey-VJaimemin
Loading...
160101
Credit: :iconytdesigner: , 1123Team
-----------------------------------------------------------
Thiệt ra tui tính up vào đúng 00:00, mà lại ngủ quên mất gulu :v
Loading...

Journal

No journal entries yet.

deviantID

Riekamineko2004's Profile Picture
Riekamineko2004
Rì É
Vietnam
Mình edit vì mình thích vậy
Xấu đẹp vứt qua một bên, lol

Comments


Add a Comment:
 
:iconjunghyunhyo:
junghyunhyo Featured By Owner Feb 28, 2017  Student Interface Designer
Cảm ơn bạn vì đã watch :"> 
Reply
:icond-ziro:
D-ZiRo Featured By Owner Jan 4, 2017  Student Artist
thanks for the watch <3
Reply
:iconriekamineko2004:
Riekamineko2004 Featured By Owner Jan 15, 2017
<33
Reply
:iconvuong-long:
Vuong-Long Featured By Owner Dec 28, 2016
Thanks for the watch :D
Reply
:iconriekamineko2004:
Riekamineko2004 Featured By Owner Dec 29, 2016
You're welcome! ^^ 
Reply
:iconvlheoo:
VLHeoo Featured By Owner Dec 27, 2016
- thanks for watching me <3
Reply
:iconriekamineko2004:
Riekamineko2004 Featured By Owner Dec 29, 2016
You're welcome! ^^
Reply
:iconryazlab:
RyazLab Featured By Owner Dec 27, 2016
Ế còn onl hẻ D:
Reply
Add a Comment: